E-nytt -- Nyheter från Amnesty

 

Om E-nytt

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet E-nytt .

Hur används e-postlistan E-nytt
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till e-nytt@list.amnesty.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till E-nytt

Du kan anmäla dig till E-nytt genom att fylla i nödvändig information nedan. Du kommer att ta emot ett e-postbrev som ber dig bekräfta detta, så att inte någon annan ska kunna anmäla dig till listan mot din vilja. Detta är en dold lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar bara är tillgänglig för listadministratören.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden:  
Medlemmar av E-nytt
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Skriv in administratörsadress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Administratörsadress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan E-nytt), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan E-nytt administreras av ulf.b.andersson at amnesty.se, jan.odqvist at amnesty.se
Administrativ sida för E-nytt (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på list.amnesty.se

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered